Tag: imiesłów

SPRZĄTAJĄC, PAMIĘTAJ O PRASOWANIU – RZECZOWNIKI ODCZASOWNIKOWE I IMIESŁÓW

SPRZĄTAJĄC, PAMIĘTAJ O PRASOWANIU – RZECZOWNIKI ODCZASOWNIKOWE I IMIESŁÓW

Look at the sentence in the post’s title. Do you understand it? It contains two interesting forms called rzeczownik odczasownikowy (prasowanie, a noun discribing action of ironing) and imiesłów (sprzątając, which can be translate as ‘while cleaning’).

How to create and use both of the forms?

 

rzeczownik odczasownikowy

 

It’s an equivalent of English gerund form. Although it might resemble a verb, it’s a noun – is used and declied like all nouns.

Look at the exemples:
Gotowanie jest relaksujące. – Cooking is relaxing.
Nie lubię pływaniaI don’t like swimming.
Muszę kupić proszek do pieczenia.I need to buy baking powder
Pamiętaj o zrobieniu zakupów. – Remember about shopping.

To form rzeczownik odczasownikowy, three endings are used
nie – with verbs that end in -ać and -eć e.g. pływać : pływanie, gotować : gotowanie, myśleć : myślenie, pisać : pisanie
enie – with verbs that end in -ić and -yć e.g. chodzić : chodzenie, mówić : mówienie, uczyć : uczenie, tańczyć : tańczenie
cie – with short verbs and those that end in -ąć e.g. pić : picie, myć : mycie, zamknąć : zamknięcie

imiesłów czynny

It’s an adverbial participle that express a simultanious action and carries the meaning while …-ing
e.g.
Wracając do pracy spotkałem starego kolegę. – Coming back from work I met an old friend.
Gotując lubię słuchać muzyki. – While cooking I like listen to music.
Będąc w Krakowie, odwiedzi koleżankę. – While being in Kraków, she will visit her friend.

Imiesłów is created simply by adding -c to the 3rd person plural form (present tense) e.g czytają : czytając, pracują : pracując, idą : idąc. The exeption is the verb być which uses the future stem – będą : będąc.

Imiesłów is indeclinable.

 

let’s practice

link to the exercise

answers