KTOŚ, COŚ, KIEDYŚ – indefinite pronouns and how to use them

KTOŚ, COŚ, KIEDYŚ – indefinite pronouns and how to use them

Indefinite pronouns alow us to talk about non-specific things, people, places etc. The way they are formed in Polish is pretty easy. Let’s have a look!

 

Obejrzyj krótki film. Jak minął dzień Tomka? Jak poszła jego klasówka z matematyki? Jak Natalia (mama) powinna z nim rozmawiać?
Watch the video. How was Tomek’s day? How did his math test go? How should Natalia (the mum) speak to him?

transkrypcja

if the video doesn’t work you may watch it here

 

 

For all the previous questions there is just one answer:

JAKOŚ = somehow

 

 

By adding the ending or -kolwiek to the question pronouns we get indefinite pronouns – equivalents of English some- and any-/-ever forms.

 

coś – something               cokolwiek – anything, whatever

Czy chcesz coś do picia? – Would you like something to drink?

Cokolwiek nie zrobię, jesteś wciąż niezadowolona! – Whatever I do you are always unhappy about it.

 

ktoś – someone, anyone          ktokolwiek – anyone, whoever

Czy ktoś zna odpowiedź? – Does anyone know the answer?

Ktokolwiek to zrobił, jest geniuszem. 🙂 – Whoever did this is a genius.

 

gdzieś – somewhere                 gdziekolwiek – anywhere, wherever

Gdzieś to już  widziałam.

I’ve seen it somewhere already.

– Gdzie mam to położyć?     – Gdziekolwiek.

– Where sould I put it?           – Anywhere.

 

skądś – from somewhere            skądkolwiek – from anywhere

Znam cię skądś! – You look familiar! ( I know you from somewhere).

Skądkolwiek to masz, nie mów mamie – However you got it, don’t tell mom.

 

 

jakoś – somehow, someway                         jakkolwiek – however, whatever

Jakoś to naprawię. – I will fix it somehow.

Kupno tego domu to strata pieniędzy, jakkolwiek by na to nie spojrzeć. – Buying the house is a waste of money, whichever way you look at it.

 

 

jakiś/jakaś/jakieś – some kind, any                      jakikolwiek/jakakolwiek/jakiekolwiek – any sort of, any

Podaj mi jakiś kubek, proszę. – Pass me any mug, please.

Możemy spotkać się jutro, albo w jakikolwiek inny dzień. – We can meet up tomorrow or in any other day.

 

 

czyjś/czyjaś/czyjeś – someone’s, somebody’s    czyjkolwiek/czyjakolwiek/czyjekolwiek – anyone’s, anybody’s

Czyjeś dziecko płacze. – Someone’s baby is crying.

note, dziecko, as a neuter noun, requires the form czyjeś; with masculine and feminine nouns we would use respectively czyjś, czyjaś

Dlaczego to powinien być czyjkolwiek interes, co ja robię? – Why should it be anyone’s bussines, what I’ve been doing?

 

 

kiedyś – someday, oneday, ever, back in the day                          kiedykolwiek – ever, whenever

Kiedyś pojadę do Japonii. – I will go to Japan oneday.

Czy byłeś kiedyś/kiedykolwiek w Japonii? – Have you ever been to Japan?

Kiedyś mieszkałem w Japonii – I used to live in Japan.

Możemy pojechać do Polski, kiedykolwiek chcesz. – We can go to Poland whenever you like.

 

 

Practice Polish indefinite pronouns

 

 

More about Polish pronouns and their declansion patterns you may find here

 

 

 

 

Do you like the post? Share it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *