Ktoś, coś, kiedyś – indefinite pronouns and how to use them (A1)

Indefinite pronouns allow us to talk about non-specific things, people, places etc. The way they are formed in Polish is pretty easy. Let’s have a look!

 

By adding the ending or -kolwiek to the question pronouns we get indefinite pronouns – equivalents of English some- and any-/-ever forms.

cośsomething               cokolwiekanything, whatever

Czy chcesz coś do picia? – Would you like something to drink?
Cokolwiek nie zrobię, jesteś wciąż niezadowolona! – Whatever I do you are always unhappy about it.

 

ktośsomeone, anyone          ktokolwiekanyone, whoever

Czy ktoś zna odpowiedź? – Does anyone know the answer?
Ktokolwiek to zrobił, jest geniuszem! – Whoever did this is a genius!

 

gdzieśsomewhere                 gdziekolwiekanywhere, wherever

Gdzieś to już widziałam. – I’ve seen it somewhere already.
– Gdzie mam to położyć? – Gdziekolwiek.
– Where should I put it?   – Anywhere.

 

skądśfrom somewhere            skądkolwiekfrom anywhere

Znam cię skądś! – You look familiar! ( lit. I know you from somewhere).
Skądkolwiek to masz, nie mów mamie – However you got it, don’t tell mom.

 

jakośsomehow, someway                         jakkolwiekhowever, whatever

Jakoś to naprawię. – I will fix it somehow.
Kupno tego domu to strata pieniędzy, jakkolwiek by na to nie spojrzeć. – Buying the house is a waste of money, whichever way you look at it.

 

jakiś/jakaś/jakieśsome kind, any                      jakikolwiek/jakakolwiek/jakiekolwiekany sort of, any

Podaj mi jakiś kubek, proszę. – Pass me any mug, please.
Możemy spotkać się jutro, albo w jakikolwiek inny dzień. – We can meet up tomorrow or in any other day.

 

czyjś/czyjaś/czyjeśsomeone’s, somebody’s    czyjkolwiek/czyjakolwiek/czyjekolwiekanyone’s, anybody’s

Czyjeś dziecko płacze. – Someone’s baby is crying.
note, dziecko, as a neuter noun, requires the form czyjeś; with masculine and feminine nouns we would use respectively czyjś, czyjaś
Dlaczego to powinien być czyjkolwiek interes, co ja robię? – Why should it be anyone’s business, what I’ve been doing?

 

kiedyśsomeday, one day, ever, back in the day                          kiedykolwiekever, whenever

Kiedyś pojadę do Japonii. – I will go to Japan one day.
Czy byłeś kiedyś/kiedykolwiek w Japonii? – Have you ever been to Japan?
Kiedyś mieszkałem w Japonii – I used to live in Japan.
Możemy pojechać do Polski, kiedykolwiek chcesz. – We can go to Poland whenever you like.

 

 

Practice Polish indefinite pronouns

 

 

More about Polish pronouns and their declansion patterns you may find here

 

 

 

 

About the Author

Avatar

patrycja

I have started my career as a tutor at Jagiellonian University and now I have been conducting Polish lessons working both with private and business clients from all over the world. I'm a big fan of grammar - Polish grammar especially ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *