Tag: cases

LEARN POLISH WITH A SONG – MIEJSCOWNIK (LOCATIVE) CASE

LEARN POLISH WITH A SONG – MIEJSCOWNIK (LOCATIVE) CASE

 Listen to the song and fill in the gaps with correct words. Do you recognise those forms?  That’s miejscownik (locative) case. Complete the second exercise to revise miejscownik’s endings.
Poparzeni Kawą “Szukam Cię wszędzie”

 

If the exercise doesn’t work you may find it here.

If the exercise doesn’t work you may find it here.

 

More exercises you may find here.

Daj jedzenie kotu – Celownik (dative) and its position in a sentence

Daj jedzenie kotu – Celownik (dative) and its position in a sentence

To indicate a recipient of an action in a sentence we use Celownik (dative case). Comparing to other cases Celownik is used quite rarely and is easy to learn. Below you may find the table with Celownik’s endings and the usage.

 

 


Celownik is used:

in impersonal phrases like: miło mi, zimno mi, gorąco Ci, dziecku jest niedobrze
to express a recipient e.g. Pomogę mamie., Daj dziecku zabawkę.

with certain verbs: przeszkadzać (to disturb), pomagać (to help), zazdrościć (to envy), wierzyć (to believe) e.g. Nie przeszkadzaj ojcu., Pomagam mamie., Zazdroszczę jej., Wierzę ci!
after following prepositions: dzięki (thanks to), przeciwko (against), wbrew (against, despite, in spite of)

 

Position of celownik in a sentence is loose and depends mostly on which part of the sentence we want to emphasise. That can cause some difficulties with understanding a sentence. In Polish prepositions are used rarely as the cases  show what is the function of each word in a sentence. Look at the examples below, do you undrestand those sentences? Can you tell who is the recipient (celownik case), to whom something belongs (possessor narzędnik case) and what is the object (biernik case) here?

Wyślij klientom maila z informacjami. – Send an email with the information to the clients

Produktom tej firmy możesz zaufać. – You can trust products of this company.

Daj synowi siostry sałatkę babci. – Give the grandma’s salad to (your) sister’s son.

 

time to practice

 

 

To learn more about Polish cases and their usage read the post

 

KOLEDZY, STUDENCI, LEKARZE – MASCULINE PLURAL FORMS

KOLEDZY, STUDENCI, LEKARZE – MASCULINE PLURAL FORMS

In plural forms of Polish nouns the category of masculine personal nouns has a special place. Various options of the endings might be overwhelming but practicing make it easier.
The tables below present endings for masculine personal forms. Based on them try to complite short exercises.

 

 

Complete the exercises

If the exercise doesn’t work, you may find it here

 

 

If the exercise doesn’t work, you may find it here

 

Read also about using numbers with plural forms

DLACZEGO MÓWIMY ‘DWIE KAWY’ ALE ‘PIĘĆ KAW’? – NUMERALS IN SYNTACTIC CONSTRUCTIONS

DLACZEGO MÓWIMY ‘DWIE KAWY’ ALE ‘PIĘĆ KAW’? – NUMERALS IN SYNTACTIC CONSTRUCTIONS

For most Polish learners variety of numeral forms as well as their usage are extremely difficult. But don’t worry, even native speakers of Polish struggle with them from time to time! Pictures bellow present all forms of numbers 1-10  and syntactic constructions with them.

 

 

 

 

Time to practice

If the exercise doesn’t work you may find it here.

 

More about numerals in Polish you may read here.

“CHOINKA PEŁNA SYMBOLI” – TEKST I ĆWICZENIE GRAMATYCZNE

“CHOINKA PEŁNA SYMBOLI” – TEKST I ĆWICZENIE GRAMATYCZNE

Co roku w dzień Wigilii albo kilka dni wcześniej w naszych domach pojawia się tradycyjne drzewko – choinka. W zależności od gustu może być duża lub mała, prawdziwa lub sztuczna, bogato dekorowana lub bardzo klasyczna. Dzisiaj, kiedy ubieramy choinkę, zwracamy uwagę głównie na estetykę. Dawniej ważna była symbolika dekoracji.

Wykonaj zadania i dowiedz się, jakie symboliczne znaczenie mają choinkowe dekoracje.

 

bombka czy gwiazda? – trochę słownictwa


link do ćwiczenia

 

symbolika świątecznych dekoracji – przeczytaj

link do ćwiczenia

 

 

ubieramy choinkę – ćwiczenie gramatyczne

link do ćwiczenia

 

 

 

JADĘ NAD MORZE, DO RESTAURACJI, NA OBIAD – Polish prepositions expressing destination and location

JADĘ NAD MORZE, DO RESTAURACJI, NA OBIAD – Polish prepositions expressing destination and location

The most often used category of prepositions expresses location and destination. Different types of places require different prepositions. How do we know which one should be used? Based on categories of places simple patterns can be found.

 

 

Enclosed spaces, cities and countries

 

Expressing destination (dokąd? – where to?) – DO + dopełniacz

Idę do restauracji – I’m going to a restaurant.

Jadę do Wrocławia. – I’m traveling to Wrocław.

Lecę do Polski. – I’m flying to Poland.

 

Expressing location (gdzie? – where?) – W/WE + miejscownik

Jestem w restauracji. – I’m in the restaurant.

Jestem we Wrocławiu. – I’m in Wrocław.

Byłem w Polsce tydzień temu. – I was in Poland last week.

 

Expressing orgin (skąd? – where from?) – Z/ ZE +dopełniacz

Wracam z restauracji. – I’m coming back from the restaurant.

Wracam z Wrocławia. – I’m coming back from Wrocław.

Wróciłem z Polski w niedzielę. – I came back from Poland on Sunday.

 

 

EXCEPTIONS!

poczta (post office), mówimy: Idę na pocztę. – Jestem na poczcie. – Wracam z poczty.

dworzec (station, main station): Jadę na dworzec. – Jestem na dworcu. – Wracam z dworca.

lotnisko (airport): Jadę na lotnisko. – Jestem na lotnisku. – Wracam z lotniska.

siłownia (gym): Idę na siłownię. – Jestem na siłowni. – Wracam z siłowni.

 

 

 

Open spaces, events, purposes

 

Expressing destination (dokąd? – where to?) – NA + biernik

Lecę na Sycylię. – I’m flying to Sicily. (it’s an irland, an open space)

Idę na ślub mojego przyjaciela. – I’m going to my friend’s wedding.

Idę na kawę z koleżanką. – I’m going for a coffee with my friend.

 

Expressing location (gdzie? – where?) – NA + miejscownik

Jestem na Sycylii. – I’m in Sicily.

Jestem na ślubie mojego przyjaciela. – I’m on my friend’s wedding.

Jestem na kawie z koleżanką. – I’m having a coffee with my friend. (lit. I’m on a coffee with my friend.)

 

Expressing orgin (skąd? – where from?) – Z/ ZE +dopełniacz

Wracam z Sycylii. – I’m coming back from Sicily.

Wracam ze ślubu mojego przyjaciela. – I’m  coming back from my friend’s wedding.

Wracam z kawy z koleżanką. – I’m coming back from the meeting with my friend. (lit. I’m coming back from a coffee with my friend.)

 

EXCEPTIONS!

park, mówimy: Idę do parku. – Jestem w parku. – Wracam z parku.

ogród (garden): Idę do ogrodu. – Jestem w ogrodzie. – Wracam z ogrodu.

las (forest): Idę do lasu. – Jestem w lesie. – Wracam z lasu.

 

 

 

People

 

Expressing destination (dokąd? – where to?) – DO + dopełniacz

Idę do lekarza. – I’m going to see a doctor.

Jadę do mamy. – I’m traveling to visit my mom.

 

Expressing location (gdzie? – where?) – U + dopełniacz

Jestem u lekarza. – I’m at the doctor’s.

Jestem u mamy. – I’m at my mom’s.

 

Expressing orgin (skąd? – where from?) – OD +dopełniacz

Wracam od lekarza. – I’m coming back from the doctor’s office.

Wracam od mamy. – I’m coming back from visiting my mom.

 

 

Seas, lakes, rivers

 

Expressing destination (dokąd? – where to?) – NAD + biernik
Pojechaliśmy na kemping nad jezioro. – We went camping at the lake.
Jedziemy nad morze. – We are going to the seaside.
Expressing location (gdzie? – where?) – NAD + narzędnik
Byliśmy na kempinu nad jeziorem. – We camped at the lake.
Jesteśmy nad morzem. – We are at the seaside.

 

Expressing orgin (skąd? – where from?) – ZNAD +dopełniacz
Wróciliśmy znad jeziora. – We came back from the lakeside.
Wracamy znad morza. – We’re coming back from the seaside.

 

 

Mountains

 

Expressing destination (dokąd? – where to?) – W + biernik
Pojechaliśmy w góry. – We went to the mountains.
Jedziemy w Tatry. – We are going to Tatry.
Expressing location (gdzie? – where?) – W + miejscownik
Byliśmy w górach. – We were in the mountains.
Jesteśmy w Tatrach. – We are in Tatry.

 

Expressing orgin (skąd? – where from?) – Z +dopełniacz
Wróciliśmy z gór. – We came back from the mountains.
Wracamy z Tatr. – We’re coming back from Tatry.

 

Let’s practise

 

If the exercise doesn’t work, click  the link.

 

Check also the previous post about prepositions governing two cases.

 

CO, CZEGO, KTO, Z KIM – interrogative pronouns

CO, CZEGO, KTO, Z KIM – interrogative pronouns

In general, asking questions in Polish is quite simple – they are built by adding interrogative words (jak?, gdzie?, kiedy?, skąd? etc.) to affirmative sentences. However, questions about people and things might be a little bit tricky as the pronouns kto and co are also declined. Look at the patterns below:

 

Questions with the interrogative pronouns ‘kto’ and ‘co’

The case used in the aswer needs to equal the form of the interrogative pronoun.
Co to jest? – What is it? (co = mianownik)
To jest książka. – This is a book. (book = mianownik)

 

Czego nie rozumiesz? – What do you not understand?  (czego = dopełniacz)
Nie rozumiem polskiej gramatyki. – I don’t understand Polish grammar (polskiej gramatyki = dopełniacz)
Kogo nie lubisz? – Who do you not like? (kogo = dopełniacz)
Nie lubię tej kobiety. (tej kobiety = dopełniacz)

 

Czemu się przyglądasz? – What are you looking at? (czemu = celownik)
Przyglądam się twojej sukience. Jest bardzo ładna. – I’m lookikng at your dress. It’s very pretty  (twojej sukience = celownik)
Komu pomóc? – Who should I help? (komu = celownik)
Mnie! – Me!  (mnie = celownik)

 

Co jemy dzisiaj na lunch ? – What are we eating for lunch today? (co = biernik)
Kupiłam pizzę. – I bought a pizza. (pizzę = biernik)
Kogo zaprosisz na imprezę? – Who will you invite to the party? (kogo? = biernik)
Zaproszę moją koleżankę. – I’ll invite my friend. (koleżankę = biernik)

 

Z czym chcesz kanapkę? – What would you like on your sandwich? (z czym = narzędnik)
Chcę kanapkę z szynką i serem. – I would like a sandwich with ham and cheese. (szynką i serem = narzędnik)
Z kim się spotykasz? – Who are you meeting up with? (z kim = narzędnik)
Spotykam się z kolegą. – I’m meeting up with my friend. (z kolegą = narzędnik)
O czym myślisz? – What are you thinking about? (o czym = miejscownik)
O mojej pracy. – About my work. (mojej pracy = miejscownik)
O kim myślisz? – Who are you thinking about? (o kim = miejscownik)
O mojej córce. – About my daughter. (córce = miejscownik)

 

Note that in English you use the forms who and what with each of those questions. It’s because English is not an inflected language and does not use cases. Check the previous post to see how the cases work in Polish.

 

Put knowledge into practice

 

If the exercise doesn’t work, you may find it here

ONI IDĄ ZE MNĄ DO NIEJ – Polish personal pronouns and their declension patterns

ONI IDĄ ZE MNĄ DO NIEJ – Polish personal pronouns and their declension patterns

Polish personal pronouns

 

Pronouns refer to nouns and noun phrases, therefore also are inflected for genders, number and, most importantly, for cases. The table below presents Polish personal pronouns and their declension patterns.
Many of the personal pronouns have more then one form. Which one we should use in a sentence depends on whether the pronoun is emphasized of follows a preposition.

 

download zaimki osobowe

 

As you can see in the table, the cases of some personal pronouns have two (or even three) possible options. The short forms are the basic, the long one can be used to provide emphasis.

e.g.  Znam go. – I know him
Znam jego, nie ją. – I know him, not her.
Nie słyszę cię. – I can’t hear you.
Słyszę jego, ale nie słyszę ciebie. – I can hear him, but I can’t hear you.

The long form can stand anywhere in a sentence, while the short form usually stands next to a verb (can’t be used to start a sentence).

e.g. Wczoraj widziałem go.
Widziałem go wczoraj.
Go widziałem wczoraj.

Wczoraj widziałem jego, a nie ją.
Wczoraj jego widziałem, a nie ją.
Jego wczoraj widziałem, a nie ją.

The long pronouns go after prepositions.  3rd person both singular and plural have special forms with the n- prefix (niego, nią, niemu nich etc.).

e.g. To jest prezent dla ciebie. – This is a present for you.
Mam wiadomość dla niej. – I have a message for her.
Nie idziemy bez niego. – We are not going without him.
Możesz na nich liczyć. – You can count on them.

 

Czas na praktykę

 

Nad morze czy nad morzem? – prepositions governing two cases

Nad morze czy nad morzem? – prepositions governing two cases

Many of us who use Facebook have seen memes about the proper comma use  in English:

 

 

 

In Polish we could also add: CASES MATTER! 🙂 You should pay extra attention using the cases with prepositions as some of Polish prepositions govern two cases.

How does it change the meaning of a sentense? How do  you know which one to use? That’s actually quite simple!

 

NAD MORZE czy NAD MORZEM?

Prepositions: na, w, między, przed, za, nad, pod, po can be used both with biernik or narzędnik/miejscownik.

 

preposition + biernik – to express changing of location
preposition + miejscownik/narzędnik – to express location

 

Jedziemy nad morze – We’re going to the seaside.

Jesteśmy nad morzem – We are at the seaside.

 

Wyszedłem przed dom, żeby poszukać psa. – I went outside the house (in front of it) to look for the dog.

Pies jest przed domem. – The dog is outside the house.

 

Przesuń to pudełko pod stół. – Move the box under the table.

Pudełko jest pod stołem. – The box is under the table.

 

Zajęty czytaniem maila wszedłem prosto w kałużę.– Occupied reading the email I walked straight into a puddle.

W drodze do domu zauważyłem portfel leżący w kałuży. – On my way home I noticed a wallet lying in a puddle.

 

Wazon spadł z półki i wpadł między stare książki. – The vase fell over the shelf and landed between old books.

Wazon stoi między starymi książkami. – The vase stands between old books.

 

Butelka wtoczyła się za szafę.- The bottle rolled behind the wardrobe.

Butelka jest za szafą.- The bottle is behind the wardrobe.

 

Slightly more complicated are the prepositions po and na. Let’s have a look at few sentences:

Idę do stołówki po lunch. Chcesz coś? – I’m going to the canteen to buy a lunch (and bring it here). Would you like something?

Po lunchu jadę na spotkanie z klientem. – After lunch I’m going for a meeting with the client.

Spaceruję po ulicy. – I’m walking on the street.
po + biernik shows that we’re going to pick up something
po + miejscownik  either shows that action will take place after something (po lunchu) or referes to a surface where the action is happening (po ulicy).

Compare also:
Stoję na ulicy. – I’m standing on the street. (location)
Spaceruję po ulicy. – I’m walking on the street. (location of a movement)

 

Idę na obiad do restauracji. – I’m going to a restaurant for a dinner.

Dzisiaj na obiad będzie kurczak z warzywami. – Today we’re having a chicken with vegetables for dinner.

Dzisiaj na obiedzie będzie babcia – Today we’re having grandma over for dinner.

 

In the first sentence we can easily recognise changing of location. In the second sentence is not so obvious although  kind of a movement is taking a place: na obiad będzie kurczak = a chicken will be served for dinner

 

KOMPOT Z OWOCÓW vs KOMPOT Z OWOCAMI

Some differences don’t refer to location, one Polish preposition can be translated to two English

 

Z + narzędnik = with
Z + dopełniacz = from

 

Kompot z truskawkami. – Compote with strawberries in it.

Kompot z owoców. – Compote made from strawberries.

 

W XIV wieku Litwa zawarła unię z Polską. – In XIV century Lithuania formed the union with Poland.

Wracam z Polski w ten weekend. – I’m coming back from Poland this weekend.

 

O + biernik = for/about
O + miejscownik = about/of

 

Prosiłem o ten dokument godzinę temu! – I asked for this document an hour ago!

Szef pyta o Annę. Wiesz, gdzie jest? – The boss is asking about Anna. Do you know where she is?

Aplikowałem o tę pracę, ale jej nie dostałem. – I applied for the job, but I didn’t get it.

 

Często myślę o Krakowie. Chciałabym pojechać tam znowu. – I think about Krakow very often. I would love to go there again.

Odkąd zaczęła się spotykać z Adamem, mówi o nim bez przerwy. – Since she started dating Adam she’s been talking about him all the time.

 

 

CZAS NA PRAKTYKĘ