POLISH CASES AND THEIR FUNCTIONS

POLISH CASES AND THEIR FUNCTIONS

Polish belongs to the group of inflected languages, which means that words change their forms and endings depend on their position in a sentence. The cases describe the position of nouns, pronouns and adjectives, and signalize the meaning. In English the word order in a sentence has a similar function to the Polish cases. In the sentence: Tom has a cat we know that Tom is the subject and cat is the direct object. We know it because in English the subject goes before a verb and the object after. The same sentence in Polish can have few variants:
Tom ma kota./ Kota ma Tom/  Ma Tom kota./ Ma kota Tom./ Kota Tom ma./ Tom kota ma.
They all mean the same. In Polish word order doesn’t determinate the meaning the way it does in English. It’s the a added to the word that shows kot is the object of the sentence.
Polish use cases to express many functions. Some of these roles are crucial for everyday situations, so learning Polish you should familiarize yourself with the cases and their functions as soon as it is possible.

 

Polish cases and their functions

 

MIANOWNIK (nominative)

subject of a sentence e.g. Ania je obiad., Ona ma psa.
after ‘to’ (categorisation) e.g. Kasia to nowa studentka., Filip to przystojny mężczyzna.
– to express a comparison (after the word ‘jak’) e.g. On jest głodny jak wilk.

 

 

BIERNIK (accusative)

object in affirmative sentences e.g Mam brata.; Czytam książkę.
with the following prepositions: przez, po (as ‘to pick up’), na (with verbs of motion) e.g. przejść przez ulicę, iść po kawę, iść na kolację
expressing the time: with days of the week (w poniedziałek, w środę) and in certain phrases (cały dzień, całą dobę, za godzinę)

 

DOPEŁNIACZ (genitive)

to express negation e.g. Nie mam książki., Nie lubię sera żółtego.
to express ownership e.g. samochód mojego brata, koleżanka mojej dziewczyny, ściana domu
with specified and unspecified quantity e.g. kubek herbaty, kawałek ciasta, dużo pracy
with the following prepositions: niedaleko (near), bez (without), dla (for), do (to, into), od (from), koło/obok (near, by), podczas (during), wzdłuż (along), z/ze (from) e.g. bez mleka,  dla mojej mamy,  niedaleko parku, do pracy, koło samochodu, podczas wykładu, z Polski
–  with certain verbs expressing absence or lack of something: szukać (to look for, to search), potrzebować (to need), uczyć się (to learn), zapomnieć (to forget), życzyć (to wish), oczekiwać (to expect), słuchać (to listen) and few more e.g. uczę się języka polskiego, szukam mojej książki, życzę Ci miłego dnia, słucham muzyki, potrzebuję nowego samochodu, zapomniałem portfela

 

NARZĘDNIK (instrumental)

to express professions, relationships or nationalities (combined with the verb ‘być’) e.g. On jest studentem.
combined with the preposition ‘z’ (with) e.g. kawa z mlekiem
to express the tool or instrument you use e.g. piszę długopisem, jadę autobusem
in combination with several verbs e.g. interesuję się sportem
with the following prepositions: nad, przed, pod, za, między e.g. nad morzem, pod stołem

 

MIEJSCOWNIK (locative)

after following prepositions: w (in), na (on), po (after, on), o (about), przy (next to) e.g. w Polsce, na uniwersytecie, po obiedzie, o pracy, przy domu
to express location, time, purpose

 

CELOWNIK (dative)

in impersonal phrases like: miło mi, zimno mi, gorąco Ci, dziecku jest niedobrze
to express a recipient e.g. Pomogę ci., Daj dziecku zabawkę.

with certain verbs: przeszkadzać (to disturb), pomagać (to help), zazdrościć (to envy), wierzyć (to believe) e.g. Nie przeszkadzaj ojcu., Pomagam mamie., Zazdroszczę jej., Wierzę ci!
after following prepositions: dzięki (thanks to), przeciwko (against), wbrew (against, despite, in spite of)

 

WOŁACZ (vocative)

to address someone
How can you remember it all – the usage and the endings? Well, it takes time and a lot of practise. The best idea is to find few examples, including our favourite food, familiar names or hobbies, to form short sentences or phrases to learn. Good luck!

 

Do you like the post? Share it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *